Odpowiadamy 5

Na zdjęciu przedstawiono liturgię słowa w gaju oliwnym w klasztorze Św. Katarzyny na Górze Synaj w Egipcie dnia 26.02.2000 r.

„Podróż śladami Mojżesza była pierwszym etapem Pielgrzymki Jubileuszowej odbytej przez Jana Pawła II dla uczczenia dwutysięcznej rocznicy narodzin Jezusa Chrystusa”. Kulminacyjnym punktem pielgrzymki była modlitwa Jana Pawła II w „kaplicy płonącego krzewu” w klasztorze św. Katarzyny na Górze Synaj. Po niej papież przewodniczył Liturgii Słowa, podczas której m.in. mówił: „Dzisiaj Biskup Rzymu z wielką radością i głębokim wzruszeniem przybywa jako pielgrzym na Synaj, ,,przyciągnięty” przez tę świętą górę, wznoszącą się niczym wyniosły pomnik Bożego objawienia, które tutaj się dokonało. Tutaj Bóg objawił swoje imię! Tutaj nadał swoje Prawo, Dziesięcioro Przykazań Przymierza! ‘’

 Zaapelował też o przestrzeganie Dekalogu jako ,,zapisanego w ludzkich sercach uniwersalnego prawa moralnego, obowiązującego w każdym miejscu i czasie”. Wezwał także do ,,dialogu wyznawców wielkich religii monoteistycznych w ich służbie rodzinie ludzkiej”.