Odpowiadamy 4

Muszla w symbolice chrześcijańskiej (tzw. muszla Św. Jakuba) jest znakiem/ symbolem osób pielgrzymujących do Jerozolimy jak również do Sanktuarium w Santiago de Compostella na terenie Hiszpanii. Sanktuarium to jest poświęcone Św. Jakubowi Starszemu, który był jednym z 12 Apostołów Jezusa Chrystusa.

 

 

 

 

    Symbol sanktuarium w hiszpańskim Santiago de Compostella

Muszle noszono dawniej także na okryciu wierzchnim, zazwyczaj była to jedna połówka noszona na piersi a druga na plecach. Wzorem przypominała Szkaplerz, na którym namalowany był czerwonym kolorem znak Krzyża Świętego. Muszla z namalowanym krzyżem miała za zadanie podkreślać charakter wędrówki pielgrzyma oraz skłaniać ludzi do pomocy. Obecnie osoby pielgrzymujące do Sanktuarium Santiago de Compostella na swojej drodze spotykają charakterystyczne drogowskazy tj. żółty przegrzebek na niebieskim tle, którego najdłuższy promień muszli wskazuje właściwą drogę.

 

Po dotarciu na miejsce pielgrzymi, stając przed bramą sanktuarium: „Porta Itineris Iacobi” mogą zobaczyć 20 brązowych podobizn najsłynniejszych pielgrzymów, także Jana Pawła II oraz „jakubową muszlę” nad głową. Również w Polsce można znaleźć motyw muszli, który znajduje się w ołtarzu Matki Boskiej Gidelskiej, w klasztorze ojców dominikanów niedaleko Częstochowy.

 

 


Także w sztuce używano macicy perłowej, aby przedstawiać wizerunki Matki
Boskiej oraz Świętych. Wartość, jaką stanowił użyty materiał, miał być wyrazem czci, jaką darzono Maryję.

   Na zdjęciu przedstawiono barokową płaskorzeźbę wenecką z 1925r.

 

 

 

Ciekawostka:

W herbie Ojca Świętego BENEDYKTA XVI Muszla Św. Jakuba  zajmuje centralne miejsce.