Odpowiadamy 3

Budynkiem przedstawionym na zdjęciu jest Wielka Synagoga w Rzymie. Została zbudowana w latach 1901-1904 niespełna dwa kilometry od bazyliki św. Piotra. Mimo tak niewielkiej odległości, wcześniej żaden papież nie przekroczył progu synagogi, ani tym bardziej nie nauczał w niej Żydów.                                            Wszystko zmieniło się jednak, kiedy na papieża został wybrany Karol Wojtyła jako Jan Paweł II. Nie ograniczał się, tak jak jego poprzednicy, do działalności tylko w obrębie chrześcijaństwa, ale starał się zatrzeć granice pomiędzy ludźmi, dlatego jako pierwszy papież odwiedził żydowską synagogę- właśnie w Rzymie. Do wizyty doszło 13 kwietnia 1986 roku, mimo że wielu nie spodobał się ten pomysł, np. członkowie Bractwa Kapłańskiego mówili: ''Papieżu, powstrzymaj się, nie idź do Kajfasza". Jeszcze inni komentowali wtedy ironicznie, że droga mająca tylko dwa kilometry, zajęła papieżom aż 2000 lat. Na początku wizyty, rabin Rzymu Elio Toaff powitał papieża, po czym wszedł razem z nim do środka budynku. Rabin podczas swojego powitalnego przemówienia, podkreślił, że Kościół zdecydowanie zmienił swoje zdanie o Żydach, a także traktuje ich z szacunkiem. Stwierdził, że Żydzi i chrześcijanie powinni ze sobą współpracować, aby nauczyć ludzi między innymi wzajemnego szacunku i przeciwstawiać się rasizmowi. Powiedział również: ''Pragniemy z ufnością wkroczyć w nowy okres dziejów".  Następnie głos zabrał Jan Paweł II. Wspomniał o pobycie w byłym obozie Auschwitz. Podczas swojego przemówienia piętnował rasizm i antysemityzm. Powiedział także, że Kościół ''opłakuje akty nienawiści, prześladowania, przejawy antysemityzmu, które kiedykolwiek i przez kogokolwiek kierowane były przeciw Żydom". Kilkakrotnie nazwał Żydów braćmi, co spowodowało wśród zgromadzonych wielkie wzruszenie, jednak najbardziej oklaskiwane były słowa: "Religia żydowska nie jest dla naszej religii rzeczywistością zewnętrzną, lecz czymś wewnętrznym. Stosunek do niej jest inny aniżeli do jakiejkolwiek innej religii. Jesteście naszymi umiłowanymi braćmi i - można powiedzieć - naszymi starszymi braćmi". Na koniec zapewnił, że jest gotowy, aby pogłębić dialog w duchu przyjaźni.                                                                     

Wielka Synagoga w Rzymie to bardzo ważny budynek, nie tylko dlatego, że pełni rolę religijną i kulturalną, ale też dlatego, że tutaj miał miejsce początek wspanialych relacji chrześcijan z Żydami.