Odpowiadamy 1

Mozaika znajdująca się w nawie głównej po prawej stronie ołtarza ukazuje Mojżesza, który, podążając za płomieniem, prowadzi swój lud i pomaga mu przejść, otwierając Morze Czerwone. Nad falami morskimi widać Anioła rozrywającego kajdany i otwierającego więzienną bramę, przez którą wchodzą Apostołowie, Piotr i Paweł.

Górna scena jest paralelna z tą na dole, bowiem zarówno Mojżesz jak i Anioł wykonują podobne gesty oraz prowadzą za sobą ,,ku wolności” boskich wybrańców. Różnica polega na tym, że Apostołowie kroczą po wodzie, naród wybrany zaś po suchej ziemi. Postaci na mozaice mają charakterystyczne podłużne twarze i ogromne oczy, zaś sam panel zbudowany jest ze sporej wielkości kamieni. Tak jak w średniowiecznej Biblii pauperum tak w mozaice ojca Marko figury ukazane są w sposób symboliczny, zaś zastosowana technika stara się łączyć kościół wschodni i zachodni, do czego stale zachęcał podczas swojego pontyfikatu Św. Jan Paweł II.


Z kolei mozaika znajdująca się w nawie głównej po lewej stronie ołtarza ukazuje Zesłanie Ducha Świętego. W jej centralnej części zobrazowana jest Maryja - Matka Boga, która swym płaszczem otacza stojących niżej po obu stronach Apostołów, co może symbolizować objawienie się Boga wśród ludzi. Nad Apostołami unoszą się języki ognia, zaś na dole, pod stopami Maryi widnieje zbiornik wody z rybami, którymi prawdopodobnie my jesteśmy. Na samym dole mozaiki można dostrzec postaci i ludzkie kości, co zapewne ma związek ze starotestamentowym pobudzeniem do życia ludzkich kości przez Ducha Świętego. Mozaika oznacza zapowiedź nowego Zmartwychwstania i nawracanie do wiary ludzi, tak jak nawoływał nasz Patron – Święty Jan Paweł II.