Korzystamy 3

W marcu nasza grupa projektowa miała realizować zupełnie inne działania, jednakże w związku z trwającą epidemią koronawirusa zdecydowaliśmy trochę przeorganizować plan zadań i dostosować go do aktualnych możliwości. W związku z powyższym uczennice samodzielnie w domach wykonały prezentacje na temat: „Na pątniczym szlaku. Idea pielgrzymowania w religiach i kulturach".

Efekty pracy były bardzo dobre, a wolontariuszki wiele się dzięki temu działaniu nauczyły.