Korzystamy 2

Wycieczka do Łukawca, Lubaczowa, Radruża

 

 

25 października 2019 r. uczniowie klas: III – VIII Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Michalowie wzięli udział w wycieczce do południowych krańców Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej. Wyjazd zorganizował ks. proboszcz Ireneusz Fedec, zaś opiekę nad uczniami sprawowały panie: Ewa Maciąg, Małgorzata Banach, Anna Jaworska i Dorota Gnieciak.

W pierwszej kolejności wycieczkowicze odwiedzili sanktuarium Matki Bożej Łukawieckiej, gdzie znajduje się cudowny obraz Matki Bożej Łukawieckiej (dawniej Tartakowskiej), a przy nim wota. Na szczególną uwagę zasługuje umieszczony tam w 2013 r. złoty różaniec Jana Pawła II.

Następnie uczniowie wraz z opiekunami mieli przyjemność gościć w tamtejszej Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 roku (a do niedawna również Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II), gdzie w izbie patrona oglądali wiele pamiątek po papieżu Polaku, m.in.: piuskę, pióro, dokumenty. Na szkolnym korytarzu zobaczyli obraz świętego z napisanym przez papieża błogosławieństwem i inne przypominające również o swoim patronie pamiątki.

Kolejnym punktem wycieczki był Lubaczów i Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej, gdzie młodzież miała okazję zobaczyć łaskami słynący obraz Matki Bożej z 1598, przed którym król Jan Kazimierz dziękował Matce Bożej za zwycięstwo pod Beresteczkiem, natomiast 1 kwietnia 1656 sam przeniósł obraz do katedry lwowskiej, umieścił w głównym ołtarzu i w obecności nuncjusza papieskiego Pietro Vidoniego i całego swojego dworu, z rycerstwem, senatorami i duchowieństwem złożył śluby królewskie, oddając Jej swoje państwo i ogłaszając Ją Królową Korony Polskiej.

Uczniowie mogli zrobić sobie również zdjęcie z pomnikiem legendarnego założyciela miasta – Lubaczem – stojącym na Rynku.

Radruż to była kolejna miejscowość na trasie zwiedzających. Uczniowie obejrzeli tam Zespół Cerkiewny należący do najcenniejszych i najpiękniejszych zabytków sakralnej architektury drewnianej na terenie Polski, którego centralnym elementem jest cerkiew p.w. św. Paraskewy wzniesiona w końcu XVI w. Ponadto uczniowie zobaczyli: dzwonnicę z końca XVI w. oraz kamienny mur z bramami, zaś w otoczeniu cerkwi cmentarz przycerkiewny z zespołem nagrobków z XVIII-XX w. i płytą nagrobną z ok. 1682 r.

Końcowy etap wycieczki stanowiły cudowne źródełka Podkarpacia w Nowinach Horynieckich, gdzie 12 czerwca 1636 r. trojgu pastuszkom spacerującym po skraju lasu Matka Boska ukazała się w leśnym wąwozie. Badania radiestezyjne wykazują, że występują tam energie sięgające poziomu 37 tys. jednostek Bovisa (biopole człowieka zdrowego to średnio ok. 6,5 tys. jednostek) i dominują uzdrawiające wibracje w kolorze białym.  Pewnie dlatego tamtejsza woda ma niezwykłe działanie uzdrawiające, a układ promieniowań sprawia, że ludzie przebywający w tym miejscu odzyskują dobre samopoczucie. Wycieczkowicze oczywiście postanowili sprawdzić to działanie na własnej skórze, dlatego też zaopatrzyli się w odpowiednie zapasy źródlanej wody dla siebie i swoich bliskich.

Czy to za sprawą Matki Bożej, czy niezwykłych horynieckich źródeł wszyscy zadowoleni i wypoczęci wrócili do Michalowa w godzinach popołudniowych. Założone cele dydaktyczne, wychowawcze, religijne i społeczno – moralne zostały osiągnięte, a uczniowie z pewnością na długo zapamiętają ten wyjazd.