Korzystamy 1

XIX Ogólnopolska Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę

W dniach 9-10 października 2019 roku odbyła się XIX Ogólnopolska Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę. Tegoroczna pielgrzymka pod hasłem „Wstańcie, chodźmy” to spotkanie ponad 10 tys. osób z 240 placówek noszących imię Jana Pawła II w Polsce oraz z Wilna na Litwie i Grodna na Białorusi.
W jej trakcie nawiązano do 40 lat od pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski oraz 100 rocznicy urodzin Papieża-Polaka.

Szkołę Podstawową w Michalowie reprezentował poczet sztandarowy
w składzie: Julia Kukiełka, Maria Domina i Karol Daniłowicz.

9 października o 20.20 przed obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej młodzi ludzie wysłuchali rozważań przygotowanych przez uczniów i nauczycieli z Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie. O 21.00 tradycyjnie odbył się Apel Jasnogórski.

W czwartek kilka minut po godz. 11.00 duszpasterz Rodziny Szkół im. Jana Pawła II – biskup radomski Henryk Tomasik – rozpoczął uroczystą mszę świętą.
W czasie homilii biskup Tomasik nawiązał do znaczenia słów „Wstańcie, chodźmy”. Przypomniał, czym te słowa były w czasie pierwszej pielgrzymki Ojca Świętego do Polski i jakie przesłanie niosą teraz.

Po Mszy został odczytany przez p. Małgorzatę Gumińską list do Ojca Świętego Franciszka (tekst przygotowany przez Szkołę Podstawową nr 51 im. Jana Pawła II we Wrocławiu).

Mszę zakończyło wspólne odśpiewanie hymnu Rodziny Szkół im. Jana Pawła II.

Tradycyjnie Rodzina Szkół im. Jana Pawła II włączyła się w organizację XIX Dnia Papieskiego, który w tym roku odbywa się 13 października. Jego widocznym znakiem jest zbiórka na fundusz stypendialny Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.

W tym pięknym spotkaniu wzięło udział: 10 tys. pielgrzymów z 240 szkół i 195 pocztów sztandarowych.