Korzystamy

 • pielgrzymka_1.jpg

  Korzystamy 1

  XIX Ogólnopolska Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę

  W dniach 9-10 października 2019 roku odbyła się XIX Ogólnopolska Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę. Tegoroczna pielgrzymka pod hasłem „Wstańcie, chodźmy” to spotkanie ponad 10 tys. osób z 240 placówek noszących imię Jana Pawła II w Polsce oraz z Wilna na Litwie i Grodna na Białorusi.

 • lukawiec.jpg

  Korzystamy 2

  Wycieczka do Łukawca, Lubaczowa, Radruża

  25 października 2019 r. uczniowie klas: III – VIII Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Michalowie wzięli udział w wycieczce do południowych krańców Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej. Wyjazd zorganizował ks. proboszcz Ireneusz Fedec, zaś opiekę nad uczniami sprawowały panie: Ewa Maciąg, Małgorzata Banach, Anna Jaworska i Dorota Gnieciak.

 • pielgrzymka.jpg

  Korzystamy 3

  W marcu nasza grupa projektowa miała realizować zupełnie inne działania, jednakże w związku z trwającą epidemią koronawirusa zdecydowaliśmy trochę przeorganizować plan zadań i dostosować go do aktualnych możliwości. W związku z powyższym uczennice samodzielnie w domach wykonały prezentacje na temat: „Na pątniczym szlaku. Idea pielgrzymowania w religiach i kulturach".

  Efekty pracy były bardzo dobre, a wolontariuszki wiele się dzięki temu działaniu nauczyły.