Działanie 5 - Zasady właściwego zachowania się oraz stroju w miejscach kultu religijnego

Zasady właściwego zachowania się oraz stroju w miejscach kultu religijnego

Pielgrzymka to, jak podają źródła, podróż podjęta z pobudek religijnych do miejsc świętych. Motywem podjęcia trudu pielgrzymowania może być chęć zadośćuczynienia za popełnione występki lub też chęć wyrażenia prośby, np. o zdrowie, o pomyślność. Pątnicy pielgrzymują również, ażeby wyrazić wdzięczność. Pielgrzymowanie wiąże się też ze składaniem wotum w sanktuarium, do którego się wędrowało, jak to ma np. miejsce w katolicyzmie.

Pielgrzymki mogą być zbiorowe lub indywidualne. Pielgrzymowanie jako przejaw religijności znane było już w starożytności. Charakterystyczne jest ono dla wielu kultur. W każdej jednak obowiązują różne zasady zachowania się w miejscach kultu i te przedstawiamy w przygotowanej przez grupę wolontariuszek prezentacji.