Działanie 4 - Diecezjalne miejsca kultu religijnego

DIECEZJALNE MIEJSCA KULTU RELIGIJNEGO

Jednym z celów realizowanego przez nas projektu było poznawanie różnorodnych miejsc kultu religijnego. W planach mieliśmy wiosenną pielgrzymkę rowerową do lokalnych miejscowości słynących z kultu, jednak epidemia koronawirusa pokrzyżowała nam te plany. Stąd też wirtualne spacery śladami naszego Patrona z wykorzystaniem materiałów znajdujących się na stronach: www.tusiezaczelo.pl oraz www.szlak.maryjny.pl . Jednocześnie owa wirtualna podróż stała się inspiracją do stworzenia prezentacji o naszych lokalnych miejscach kultu, czego efekty umieszczamy poniżej…