Działanie 3 - Pielgrzymki Jana Pawła II - mapa ścienna

Zgodnie z hasłem obecnej edycji projektu edukacyjno – wychowawczego „Oblicza Dialogu. Młody Asyż. Młodzież na  rzecz tolerancji i pokoju”: „Na pątniczym szlaku. Idea pielgrzymowania w religiach i kulturach…" nasza grupa projektowa, korzystając z materiałów internetowych (m.in.: www.tusiezaczelo.pl) , zrealizowała zadanie mające na celu wykonanie planszy-mapy ściennej na temat pielgrzymek papieża Jana Pawła II.

Działanie realizowaliśmy w styczniu i lutym 2020 r., a obejmowało ono:

  • opracowanie projektu graficznego;
  • przygotowanie do druku (dostosowanie, zamówienie, realizacja);
  • zamówienie stosownej tablicy;
  • umieszczenie planszy na tablicy;
  • zamontowanie mapy na korytarzu szkolnym.

Prace, choć rozległe w czasie, nauczyły nas wielu nowych umiejętności i pogłębiły naszą wiedzę, np.:

  • omówiliśmy szlak pielgrzymi Naszego Patrona, zarówno po świecie, jak i po Polsce;
  • udoskonaliliśmy umiejętności graficzne, informatyczne oraz plastyczne;
  • podnieśliśmy jakość funkcjonowania naszej szkoły.