Działamy

 • dzialanie-1-dziady-1.jpg

  Działanie 1 - Inscenizacja ,,Dziadów” cz. II A. Mickiewicza

  Chcąc zapoznać społeczność szkolną oraz lokalną z tradycją ,,pielgrzymowania dusz” w różnych kulturach i tradycjach nasza grupa projektowa 27 listopada 2019 r. wystawiła Mickiewiczowskie ,,Dziady” cz. II.

 • 2_dzialanie_045m.jpg

  Działanie 2 - Tradycje wigilijne i bożonarodzeniowe w różnych krajach

  11 grudnia 2019 r. uczennice z grupy projektowej przygotowały piękny stół z dekoracjami tematycznie związanymi z Wigilią oraz Bożym Narodzeniem.

 • papieskie_pielgrzymki1.jpg

  Działanie 3 - Pielgrzymki Jana Pawła II - mapa ścienna

  Zgodnie z hasłem obecnej edycji projektu edukacyjno – wychowawczego „Oblicza Dialogu. Młody Asyż. Młodzież na  rzecz tolerancji i pokoju”: „Na pątniczym szlaku. Idea pielgrzymowania w religiach i kulturach…" nasza grupa projektowa, korzystając z materiałów internetowych (m.in.: www.tusiezaczelo.pl) , zrealizowała zadanie mające na celu wykonanie planszy-mapy ściennej na temat pielgrzymek papieża Jana Pawła II.

 • miejsca_kultu.png

  Działanie 4 - Diecezjalne miejsca kultu religijnego

  DIECEZJALNE MIEJSCA KULTU RELIGIJNEGO

  Jednym z celów realizowanego przez nas projektu było poznawanie różnorodnych miejsc kultu religijnego. W planach mieliśmy wiosenną pielgrzymkę rowerową do lokalnych miejscowości słynących z kultu, jednak epidemia koronawirusa pokrzyżowała nam te plany. Stąd też wirtualne spacery śladami naszego Patrona z wykorzystaniem materiałów znajdujących się na stronach: www.tusiezaczelo.pl oraz www.szlak.maryjny.pl . Jednocześnie owa wirtualna podróż stała się inspiracją do stworzenia prezentacji o naszych lokalnych miejscach kultu, czego efekty umieszczamy poniżej…

   

 • zachowanie_sie.jpg

  Działanie 5 - Zasady właściwego zachowania się oraz stroju w miejscach kultu religijnego

  Zasady właściwego zachowania się oraz stroju w miejscach kultu religijnego

  Pielgrzymka to, jak podają źródła, podróż podjęta z pobudek religijnych do miejsc świętych. Motywem podjęcia trudu pielgrzymowania może być chęć zadośćuczynienia za popełnione występki lub też chęć wyrażenia prośby, np. o zdrowie, o pomyślność. Pątnicy pielgrzymują również, ażeby wyrazić wdzięczność. Pielgrzymowanie wiąże się też ze składaniem wotum w sanktuarium, do którego się wędrowało, jak to ma np. miejsce w katolicyzmie.

   

   

 • spotkanie_z_czlowiekiem.jpg

  Działanie 6 - Pielgrzymka i spotkanie z drugim człowiekiem – podróż w głąb siebie

  Pielgrzymka i spotkanie z drugim człowiekiem – podróż w głąb siebie

  Pielgrzymka to swoista podróż, wzbogacająca wnętrze człowieka. Najczęściej kojarzy się z poznawaniem światowych, narodowych, diecezjalnych czy lokalnych miejsc kultu i wiąże się z kształceniem wrażliwości na bogactwo obrzędów i tradycji różnych wyznań i kultur.

  W sensie metaforycznym jednak człowiek może odbyć taką pielgrzymkę poprzez kontakt z drugim człowiekiem lub w głąb siebie, co udowadnia tekst przygotowany przez dziewczęta z naszej grupy projektowej.

 • zonkile.jpg

  Działanie 7 - 77. Rocznica Powstania w Getcie Warszawskim

  19 kwietnia przypadała rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim - największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem pierwszego powstania miejskiego w okupowanej Europie. Tego dnia Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN organizuje corocznie akcję społeczno-edukacyjną Żonkile.